Nykyisin alkaa olla tavallista, että työpaikkaa tai alaa vaihdetaan useamman kerran elämän aikana. Kuitenkin monet meistä on kasvatettu alun perin siihen ajatukseen, että pitäisi tietää, ”mikä minusta tulee isona”. Onneksi vastausta ei tarvitse heti tietää, ja vaikka sen tietäisi, vastaus voi vielä muuttua useammankin kerran. On kuitenkin asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon, kun on tullut siihen tulokseen, että alaa pitäisi vaihtaa.

1) Alanvaihto on aina henkinen prosessi. Käsittelyssä on oma identiteetti – sitä vahvemmin, mitä erilaisempi uusi ala on verrattuna omaan, aiempaan työhön. Alanvaihtoa harkitsevan on siksi tärkeää olla hyvin perillä siitä, kuka sisimmässään on ja mitkä asiat ovat itselle tärkeitä. Vahva itsetuntemus on pohja, jonka päälle on hyvä rakentaa uutta uraa ja uutta identiteettiä.  Tärkeitä itsetuntemuksen osa-alueita ovat esimerkiksi omat arvot, vahvuudet ja heikkoudet sekä jo saavutetut tiedot ja taidot. Omalla aiemmalla elämäntarinalla ja tähän saakka kuljetulla matkalla on tähän kaikkeen suuri vaikutus. Oman menneisyyden ei kuitenkaan tarvitse olla rajoite. Voit aloittaa puhtaalta pöydältä ja miettiä, mitä todella haluat tehdä työksesi tai mitä olet aina halunnut tehdä.

2) Uudelle alalle lähteminen voi olla hyvinkin innostavaa, mutta alkuvaiheessa se tarkoittaa useimmiten myös omalle epämukavuusalueelle astumista. On toisaalta palkitsevaa, kun pääsee toteuttamaan itseään polulla, jonka kokee itselleen oikeaksi ja merkitykselliseksi. Moni kokee myös, että on erityisen antoisaa, jos vielä lisäksi näkee oman työnsä vaikuttavan positiivisesti ympäristöön tai muihin ihmisiin.

3) Kun oma, uusi suunta on selvillä, liikkeelle on hyvä lähteä pienin, konkreettisin askelin. Joskus alanvaihto vaatii uuden aihepiirin opiskelua, jolloin ensimmäisiä askeleita ovat uuden opiskelupaikan selvittäminen ja sinne hakeutuminen. Uusi työnkuva voi myös koostua useasta eri osasta tai useammasta työtehtävästä, mikä vaatii omanlaistaan suunnittelua ja toimintaa. On myös mahdollista, että uusi työ löytyy tutulta alalta, mutta uudenlaisesta ympäristöstä. Kuten matkalla kohti mitä tahansa tavoitetta, itseään on hyvä muistuttaa sopivin väliajoin siitä, mitä pieniäkin asioita on jo saavuttanut matkalla kohti omaa ihannetyötä.

Jos olet valmis kohtaamaan itsesi ja sen, mitä todella elämältäsi haluat ja olet lisäksi valmis käyttämään aikaa itsellesi oikeanlaisen työn selvittämiseen ja työn hakemiseen tai uudenlaisen työn luomiseen vaikkapa yrittäjyyden kautta, kannustan lähtemään rohkeasti matkaan!  Miltä tuntuisi, jos saisit aamuisin herätä innostuneena jälleen uudesta työpäivästä ja kokisit tekeväsi jotain todella merkityksellistä? Tämä ei tarkoita, etteikö kaikkiin töihin liittyisi myös rutiininomaisia ja itseä vähemmän kiinnostavia osa-alueita tai haastavia ja rankkojakin työpäiviä. Se ei myöskään tarkoita, etteikö mikä tahansa työ olisi tärkeää. Koska työ kuitenkin täyttää suuren osan elämästämme, sen olisi hyvä olla mahdollisimman mielekästä ja innostavaa. Sen on myös hyvä olla sellaista, jossa pääsemme käyttämään lahjojamme ja vahvuuksiamme. Tällöin myös elämämme kokonaisuudessaan tuntuu mielekkäämmältä.

 

Olen Anna Rossi, FM, KM ja sertifioitu uravalmentaja. Halutessasi saat uravalmennuksesta apua oman suuntasi kirkastamiseen, mahdolliseen alanvaihtoon liittyvän prosessin läpikäymiseen, itsetuntemuksen kehittämiseen, vahvuuksiesi tunnistamiseen sekä uuteen työhön hakeutumiseen.

31. tammikuuta, 2019

Kiinnostaisiko tämä ystävääsi? Laita jakoon!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätä kommentti